Puno sam naučila o sebi, o
drugima, o service designu.
Nadam se da će toga biti još
više. Mislim da je ovo
budućnost!