Nakon uvodnog predavanja o Service Designu, na svim lokacijama u svijetu u istom se trenutku otkriva tajna tema ovogodišnjeg Jama. Sudionici u samo desetak minuta generiraju više od 100 različitih tumačenja glavne teme nakon čega slijedi glasanje i formiranje timova.