Za vrijeme trajanja Jama mentori vode sudionike kroz svaku fazu dizajna usluge. Jam se sastoji od kratkih teorijskih blokova, inspirativnih predavanja stručnjaka i puno praktičnog rada. Tijekom drugog dana, terenskim istraživanjem kroz intervjue i promatranje, timovi konkretiziraju problem koji žele rješavati. Do kraja dana timovi kreiraju prvu verziju svog prototipa.